Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Aktualności

znicz

Kondolencje

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”     Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszej Drogiej Koleżanki Ś.P.   Izabeli  Koremby wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Czaplinku, a od 01.03.2008 r. do końca swoich dni pełniąca funkcję Skarbnika Gminy Czaplinek. Trudno znaleźć słowa, które byłyby…
Herb Czaplinka

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CZAPLINEK W 2022 R.

Informuję, iż Zarządzeniem Nr 14/2022 Burmistrza Czaplinka z dnia 20 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wyniki konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku…
Herb Czaplinka

Ogłoszenie Burmistrza Czaplinka o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 20 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w…

Kalendarz wydarzeń

styczeń 2022
01 so.
02 nd.
03 pon.
04 wt.
06 czw.
07 pt.
08 so.
09 nd.
10 pon.
11 wt.
12 śr.
13 czw.
14 pt.
16 nd.
17 pon.
18 wt.
19 śr.
20 czw.
21 pt.
23 nd.
24 pon.
25 wt.
26 śr.
27 czw.
28 pt.
29 so.
31 pon.
Kategoria wydarzenia

Multimedia