Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Aktualności

Plakat informacyjny

Zaproszenie na Piknik upamiętniający 78. rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg serdecznie zaprasza na Piknik upamiętniający 78. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Piknik odbędzie się w Świerczynie (17 km od Czaplinka) w dniu 21 maja 2022 r.  w godz. od 11:00 do 16:00. W tych godzinach odbędą się próby zdobycia pozycji niemieckich usytuowanych w klasztorze. Przed 16-tą planowane jest główne natarcie i zdobycie klasztoru. Czy…
Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach

I Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach

Za nami I Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach. Serdecznie gratulujemy sołtysowi sołectwa Siemczyno panu Michałowi Olejniczakowi, który został laureatem konkursu „Sołtys Roku Województwa Zachodniopomorskiego”, zdobywając tytuł „Sołtys Roku 2022". W tym samym dniu Koło Gospodyń Wiejskich „Siemczyninaki” zdobyło ósme wyróżnienie w konkursie kulinarnym. Podczas wydarzenia odbyło się…
Herb Czaplinka

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)…

Kalendarz wydarzeń

Kategoria wydarzenia

Multimedia