Gospodarka odpadami | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Gospodarka odpadami

Od pierwszego lipca Zakład Gospodarki Komunalnej będzie odbierał z posesji prywatnych odpady BIO według Harmonogramu. Wszystkie dodatkowe zgłoszenia będą obciążone dodatkową opłata.Powstaje obowiązek sortowania odpadów biologicznych, czyli przede wszystkim resztek kuchennych.

Odpady BIO należy gromadzić w pojemnikach i workach do tego przeznaczonych. Pojemniki do gromadzenia ww. odpadów powinny uwzględniać obowiązujące normy oraz być w kolorze brązowym.

Obowiązujące stawki opłaty za odpadami komunalnymi gospodarowanie!
Burmistrz Czaplinka informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Czaplinku Uchwałą nr XLIV/416/22 z dnia 31 marca 2022 r. od 1 maja 2022 r. ulegają zmianie stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych, tj.:
- 31,00 zł miesięcznie od osoby przy segregacji,
- 62,00 zł miesięcznie od osoby przy braku segregacji.
Każdy mieszkaniec zostanie indywidualnie poinformowany odrębnym pismem o naliczeniu nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych i terminie płatności !!!  

 

 

zasady segregacji odpadów
ulotka dotycząca segregacji śmieci