Profilaktyka uzależnień | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Profilaktyka uzależnień

Nazwa instytucji, jednostki oraz stowarzyszenia działającego w Gminie zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej Adres
Telefon
Adres email
Godziny pracy/przyjęć
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku Wioletta Cylkowska – Przewodnicząca GKPiRPA 78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23 665 777 713 profilaktyka@czaplinek.pl
Każdy czwartek  od godz. 16:00 do 19:00
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Czaplinku 78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23
Posiedzenia komisji odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15:30
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu Dorota Budzisz – Terapeuta ds. uzależnień 78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23
Każdy poniedziałek  od godz. 16:00 do 20:00
Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. narkomanii Małgorzata Janda 78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23
Każda środa od godz. 15:00 do 19:00
Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie Emilia Komorowska 78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23
Każdy wtorek od godz.15:00 do 19:00
Grupa Trzeźwościowa „Pomóż mi” 78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23
Każdy wtorek i czwartek od godz. 17:00
Grupa Al. – anon dla osób współuzależnionych Danuta Klimczak 78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23
Każdy poniedziałek od godz.15:00
Punkt pomocy psychologicznej Alicja Łagowska 78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23
Każdy czwartek  od godz. 16:00 do 20:00
Psychoterapia, terapia systemowa, terapia indywidualna dla dzieci i dorosłych Danuta Sycz 78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23
Każda środa od godz. 13:00