Odpady medyczne | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Odpady medyczne

Odpady medyczne – co z nimi zrobić ?

Zużyte fiolki, ampułki po insulinie, jednorazowe peny, wkłucia, lancety, igły, strzykawki,  opatrunki – to problem, z którym codziennie zmagają się chorzy w gospodarstwach domowych, zwłaszcza ci leczeni insuliną. Igły, strzykawki i lancety są niebezpieczne dla środowiska, dlatego nie można traktować ich jak zwykłych śmieci. Zatem co zrobić ze zużytymi odpadami medycznymi?

Aby skorzystać z usługi wywozu odpadów medycznych wytworzonych w gospodarstwie domowym podczas opieki nad bliskimi w ramach złożonej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Czaplinku pod numer telefonu 94-375-50-13 celem ustawienia takiego pojemnika.

Zadbanie o odpowiednią segregację odpadów medycznych sprawi, że odpady te trafią do profesjonalnych zakładów, które w najbezpieczniejszy dla środowiska sposób odpowiednio je zutylizują.