Czy Twoja nieruchomość jest wyposażona w komplet pojemników do segregacji odpadów komunalnych ? | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Czy Twoja nieruchomość jest wyposażona w komplet pojemników do segregacji odpadów komunalnych ?

Od  czerwca 2022 roku segregacja odpadów wygląda następująco:

  • pojemnik niebieski – papier,
  • pojemnik zielony – szkło,
  • pojemnik żółty – metale i tworzywa sztuczne,
  • pojemnik czarny – odpady komunalne zmieszane,
  • pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne.

Segregacja odpadów ma wiele zalet. Segregując konkretne odpady, na przykład szkło, plastik czy papier możemy je przetworzyć, a nowopowstałe surowce ponownie wykorzystać.  

Segregując odpady oszczędzamy na wydobywaniu i produkcji nowych surowców, zmniejszamy również emisję dwutlenku węgla do atmosfery i – oczywiście: generujemy mniej odpadów!

Ujednolicony, klarowny system segregowania odpadów to gwarancja, że proces segregacji odpadów w każdym domu – przebiegał będzie sprawnie i bez większych problemów.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców nieruchomości, którzy nie posiadają kompletu pojemników wyżej wymienionych, aby zgłaszali się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 2 lub pod numerem telefonu 94-375-50-13.

Tekst: Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów