Dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – Nabór 2” | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – Nabór 2”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 28.02.2024 r. podjął decyzję o przyznaniu Gminie Czaplinek dotacji w kwocie 3 506 000 zł na realizację zadania pod nazwą "Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” Nabór 2".

Celem głównym tego programu jest podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w naszej gminie przez wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Działania te skierowane są do budynków wielorodzinnych oraz małych wspólnot mieszkaniowych (3-7 lokali), znajdujących się na terenie Gminy Czaplinek.

Intensywność dofinansowania uzależniona będzie od:

  1. dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
  • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
  • podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
  • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
  1. rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

 

Dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację przedsięwzięć takich jak: wymiana źródła ciepła, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych również na ocieplenie przegród budowlanych.

Uruchomienie naboru wniosków dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych będzie możliwe po podpisaniu umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie i przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

 

Informujemy jednocześnie, że cały czas mieszkańcy budynków wielorodzinnych posiadający tytuł prawny do tego lokalu wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, mogą starać się o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe (plus ewentualnie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji co, gazowej i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła) w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” pod linkiem https://czaplinek.bip.net.pl/?a=14105

Informacji telefonicznych można uzyskać pod numerami 94 37 26 204, 94 37 26 271; 94 37 26 216.