EKOWALENTYNKI 2022 - czas zacząc!!! | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

EKOWALENTYNKI 2022 - czas zacząc!!!


W lutym 2022 ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. "EkoWalentynki - czyli kochamy recykling!". Gmina Czaplinek bierze w niej udział po raz szósty i na pewno nie ostatni. Spotykamy się na czaplineckim rynku w tłusty czwartek,  czyli 24 lutego 2022 r. godz. 10.00 – 13.00 i przynosimy ze sobą zużyte baterie oraz drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. W zamian będziemy rozdawać walentynkowe słodkości oraz dla chętnych kubek gorącej czekolady oraz pączusia.

 

Warto wiedzieć jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym kraju. W  roku 2020 w Polsce osiągnięto 45% poziom zbiórki baterii i  akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60% poziom zbiórki elektrośmieci  (ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W roku 2021 wymaganie to ponownie wzrosło o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania wynosić będzie 65% średniorocznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy  zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian. Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania jest właściwe i wystarczające finansowanie. Od 2005 roku w Polsce działa  system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu  zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim  rynku, w tym Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma  Recyklingu przeznaczyły już na ten cel ponad miliard złotych i z roku na  rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z  kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku. REMONDIS Electrorecycling Polska oraz  Europejska Platforma Recyklingu od wielu lat realizują obowiązki także w tym zakresie. Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów  pośredniczących. Partnerzy projektu EkoWalentynki na działania  edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również,  aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się  niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby. Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek  nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W  tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt,  niezależnie od tego czy kupuje się nowy produkt czy nie. Coraz  ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje  m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty  nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań  jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling Polska i Electro-System Organizacja Odzysku, w ramach którego zapewniany  jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki.

Partnerami obchodów „EkoWalentynki 2022” w Polsce są: REMONDIS
Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE
S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku
Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce
poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.