Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Zaplanowany w tym roku  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Spis powszechny  dostarczy  szczegółowych  informacji  o  liczbie  ludności, jej  terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze  demograficzno – społecznej i  zawodowej, a  także   o  społeczno – ekonomicznej  charakterystyce  gospodarstw  domowych  i  rodzin oraz o  ich  zasobach  i  warunkach  mieszkaniowych  na  wszystkich   szczeblach  podziału terytorialnego  kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:

a)      płeć;

b)      wiek;

c)      adres zamieszkania;

d)      stan cywilny;

e)      kraj urodzenia;

f)       kraj posiadanego obywatelstwa.

 1. Aktywność ekonomiczna osób:

a)      bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

b)      lokalizacja miejsca pracy;

c)      rodzaj działalności zakładu pracy;

d)      zawód wykonywany;

e)      status zatrudnienia;

f)       wymiar czasu pracy;

g)      rodzaj źródła utrzymania osób;

h)      rodzaje pobieranych świadczeń.

 1. Poziom wykształcenia.
 2. Niepełnosprawność:

a)      samoocena niepełnosprawności;

b)      prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

c)      stopień niepełnosprawności;

d)      grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

 1. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

a)      okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

b)      miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;

c)      miejsce zamieszkania rok przed spisem;

d)      fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;

e)      rok przyjazdu /powrotu do Polski;

f)       miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

g)      kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

 1. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

a)      narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

b)      język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

c)      wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

 1. Gospodarstwa domowe i rodziny:

a)      stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

b)      tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

 1. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

a)      rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

b)      stan zamieszkania mieszkania;

c)      własność mieszkania;

d)      liczba osób w mieszkaniu;

e)      powierzchnia użytkowa mieszkania;

f)       liczba izb w mieszkaniu;

g)      wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

h)      rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;

i)       tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;

j)       rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

k)        stan zamieszkania budynku;

l)        wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

m)    powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

n)       liczba izb w budynku;

 • o)       własność budynku;

p)       liczba mieszkań w budynku;

q)       rok wybudowania budynku.