Pierwsze komputery w ramach projektu Granty PPGR trafiły do mieszkańców | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Pierwsze komputery w ramach projektu Granty PPGR trafiły do mieszkańców

W dniu 29.11.2022 r. rozpoczęto przekazywanie komputerów zakupionych w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Przekazania pierwszych komputerów dokonał Pan Czesław Hoc Poseł na Sejm RP razem z Panem Marcinem Naruszewiczem Burmistrzem Czaplinka oraz Panem Michałem Olejniczakiem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Czaplinku.

W sumie do dzieci na terenie gminy Czaplinek trafi 514 komputerów.

Koszt zakupu komputerów wynosi 1 324 500,90 zł, z czego dofinansowanie przyznane na realizację projektu wynosi 1 285 000,00 zł.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii  Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Harmonogram wydawania komputerów zamieszczony jest pod linkiem https://www.czaplinek.pl/aktualnosc/granty-pgr-przekazywanie-sprzetu-komputerowego

 

Tekst: Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Pomocowych