Podpisanie umowy w ramach PROW na przebudowę ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Broczynie | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Podpisanie umowy w ramach PROW na przebudowę ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Broczynie

W dniu 24.01.2023 r. Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Bańkowska i Burmistrz Czaplinka Pan Marcin Naruszewicz podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Broczynie na terenie gminy Czaplinek”. Przyznana dotacja ze środków UE w kwocie 2 055 376,00 zł stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania. Koszty niekwalifikowalne stanowią kwotę ok. 76 000 zł.

Dotacja została przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logotyp PROW

Powyższe zadanie stanowi jeden z elementów przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec”, na realizację którego przyznano Gminie Czaplinek dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 702 500,00 zł.

 

Realizacja całego przedsięwzięcia jest zaplanowana na lata 2023-2024.