Podsumowanie pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku w 2021 roku | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Podsumowanie pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku w 2021 roku

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku sporządzono:

  • 67 aktów małżeństwa (37 cywilnych, 20 konkordatowych, 12 akty umiejscowiono – związki małżeńskie zostały zawarte poza granicami kraju);
  • 82 aktów zgonu (osoby, które zmarły na terenie gminy Czaplinek, w tym 4 aktów zgonu umiejscowionych – zgony nastąpiły poza granicami kraju);
  • 28 aktów urodzenia (umiejscowienie aktów – urodzenia nastąpiły poza granicami kraju).

W bieżących roku Burmistrz Czaplinka wręczył 8 parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP (w 2020 r. wręczono 19 parom) oraz złożył życzenia 19 Jubilatom, którzy w tym roku obchodzili 90 i 95 urodziny  oraz 1 Jubilatce, która obchodziła 100 urodziny.

Stan ludności na 31grudnia 2021 r. wynosił:

  • teren gminy – 4 547 osób (w roku 2020 – 4 605)
  • miasto –  6 841 osób (w roku 2020 – 6 973)

Razem: 11 388 osoby (w roku 2020 – 11578)

W roku 2021 urodziło się 81 mieszkańców (w roku 2020 urodziło się 98), dzieci urodziły się w szpitalach w Wałczu, Drawsku Pomorskim, Szczecinku oraz poza granicami kraju). Zmarło 171 mieszkańców, rok wcześniej zarejestrowano 139 zgonów, (w tym 89 osób zmarło w szpitalach poza Czaplinkiem, 78 osób zmarło w Czaplinku, 4 osób zmarło poza granicami kraju).

 

Tekst: Monika Doroba, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku