Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Czaplinku | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Czaplinku

Informujemy, że w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 7:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czaplinku.

Temat posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie skargi Pani I.M. na uchwałę Nr LVII/524/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czaplinku.  
2.    Zaopiniowanie wniosku Pana D.M. w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 87/18 w Starym Drawsku.