Przedłużenie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Przedłużenie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego uprzejmie zawiadamia o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego do dnia 8 grudnia 2022 r. włącznie.

W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do projektu uchwały do dnia 8 grudnia 2022 r. Sposób i forma składania uwag, wskazane w obwieszczeniu Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2022 r., znak:  SP.4103.1.2022.KD, pozostają bez zmian. Informacja o przedłużeniu konsultacji społecznych zostanie również opublikowana na stronach internetowych ZPKWZ oraz UMWZ wskazanych w ww. obwieszczeniu.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego zostały przedłużone z uwagi na awarię strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz poczty elektronicznej ZPKWZ, która miała miejsce w dniach 13-15 listopada 2022 r.

 

Źródło: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego