Ruszyły kontrole działek rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Czaplinek | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Ruszyły kontrole działek rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Czaplinek

Urząd Miejski w Czaplinku zaczął kontrolę deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi z właścicielami, którzy posiadają działki rekreacyjno - wypoczynkowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Przypominamy właścicielom posiadającym działki rekreacyjno - wypoczynkowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, o obowiązku składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czaplinek.  
Straż Miejska wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Czaplinku będzie również przeprowadzać czynności kontrolne dotyczące zawieranych umów na odpady komunalne przez firmy prowadzące działalności gospodarcze.

Anna Kwacz
Inspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów