Spotkanie burmistrzów w Urzędzie Miejskim w Czaplinku | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Spotkanie burmistrzów w Urzędzie Miejskim w Czaplinku

23 listopada wspólnie z zastępcą burmistrza Januszem Bartczakiem gościłem w UM w Czaplinku burmistrzów: Sebastiana Witka z Połczyna Zdroju oraz Krzysztofa Zacharzewskiego ze Złocieńca. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Biura Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego - Wanda Nowotarska oraz Wojciech Grela. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Burmistrza Połczyna - Sebastiana Witka w sprawie promocji Szwajcarii Połczyńskiej wraz z sąsiadującymi gminami: Złocieńca (dawna gmina Ostrowice) i Czaplinka. Podczas spotkania omawiane były dwa tematy: wspólna promocja produktów regionalnych z każdej gminy oraz koncepcja dołączenia ścieżki rowerowej z Czaplinka do już istniejącej na odcinku Złocieniec - Połczyn Zdrój. Utworzony trójkąt trzech gmin sąsiadujących ze sobą będzie miał duży wpływ na rozwój turystyki rowerowej w naszym regionie. Uczestnikom dziękuję za owocne spotkanie.

Autor: Marcin Naruszewicz burmistrz Czaplinka