Stowarzyszenie "Tempelburg" realizuje kolejny projekt | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Stowarzyszenie "Tempelburg" realizuje kolejny projekt

9 maja 2022 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu w ramach programu Społecznik 2022-2024 r.
Miło jest nam poinformować, że w gronie docenionych i dofinansowanych projektów, ponownie znalazła się nasza inicjatywa pod nazwą „Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc”. Po realizacjach w Miłkowie, Nakielnie oraz pod Czaplinkiem (katastrofa lotnicza LIM6bis), wkrótce na terenie powiatu drawskiego pojawi się czwarta ławeczka. W ramach tego zadania, poprzez rewitalizację zapomnianych starych cmentarzy, chcemy zadbać o przywrócenie pamięci o byłych mieszkańcach tych ziem, niezależnie od wyznania czy też przynależności etnicznej.
Zainicjowany przez marszałka Olgierda Geblewicza Program Społecznik to ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg