Wyniki konkursu ofert na wybór operatora projektu – regrantingu | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Wyniki konkursu ofert na wybór operatora projektu – regrantingu

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 47/2023 Burmistrza Czaplinka z dnia 17 marca 2023 r. zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r., na wybór operatora projektu (regrantingu) na zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. na terenie Gminy Czaplinek. Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej lub do pobrania poniżej.

Autor: Katarzyna Kibitlewska – Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji