Zapraszamy na partnerskie warsztaty | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Zapraszamy na partnerskie warsztaty

Starosta Drawski zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządowców do udziału w warsztatach pt. „Partnerstwo samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w budowaniu wspólnoty lokalnej”.

Organizacje pozarządowe potrafią łączyć przyjemne z pożytecznym i 15 marca 2024 r. będą świętować Dzień Organizacji Pozarządowych w Pałacu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Podczas roboczych warsztatów z udziałem: organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców, w swobodnej atmosferze porozmawiamy, o tym co możemy zrobić na poziomie mieszkańca, gminy, powiatu, Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, by mieszkańcy i przyjeżdżający do nas turyści mieli satysfakcję z usług społecznych świadczonych na naszym terenie. Plan warsztatów: 

  • 15.00 - 15.40 – panel wprowadzający z udziałem Piotra Frątczaka Koordynatora Programu Rzecznictwa Krajowego OFOP w Warszawie;

  • 15.40 -17.00 – warsztaty w 4 grupach, dot. zdrowia, wody i turystyki, rolnictwa 

i partnerstwa: organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców;

  •  17.00 – 18.00 – panel podsumowujący;

  •  18.30 – obiadokolacja i integracja uczestników;

  •  19.30 - Po co i jak budować partnerskie organizacje pozarządowe?

Poza propozycjami działań i źródeł finansowania w obecnej i kolejnej perspektywie funduszy unijnych, efektem warsztatów będzie poznanie się i budowanie partnerstw wspólnoty lokalnej.

Prosimy o potwierdzenie udziału do poniedziałku 19 lutego 2024r. Ilość miejsc ograniczona. j.kulesza@powiatdrawski.pl tel. 533 099 898 NGO – Joanna Kulesza 

Z a p r a s z a m y

Autor: Joanna Kulesza, specjalista NGO