Złote gody państwa Henryki i Zbigniewa Romaniuków z Czaplinka | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Złote gody państwa Henryki i Zbigniewa Romaniuków z Czaplinka

10 marca 2023 r. Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla państwa Henryki i Zbigniewa Romaniuków z Czaplinka.  

Szanowni Jubilaci małżeński zawarli 8 lipca 1972 r. w Czaplinku. Przysięgę małżeńską składali ponad pół wieku temu. Wtedy ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz wspólne życie aż do śmierci. Przyrzeczenie to składali pełni wiary w to, że nie zawiodą się na sobie, że będą ze sobą zawsze w chwilach dobrych i złych, w czasie radości i w czasie smutku. Obchodzona uroczystość wskazuje na to, że wszystkie te przyrzeczenia zostały spełnione, a wspólne przeżycia jeszcze bardziej Ich związały.

 Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Wspólnie przeżyte 50 lat to wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich młodych małżeństw.

Szanowni Jubilaci za wspólnie spędzone lata składamy Wam jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy najwyższego uznania. Niech przyszłe, długie lata życia małżeńskiego upływają Wam w zdrowiu, a dalsza droga będzie radosna i szczęśliwa.

Autor: Małgorzata Fedorowiat-Nowacka - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku