Zmarł Jürgen Habenicht - Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Zmarł Jürgen Habenicht - Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł pan Jürgen Habenicht Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka, mieszkaniec naszego miasta partnerskiego Bad Schwartau. Zmarł 12 stycznia 2022 r. w wieku 82 lat.

Jürgen Habenicht od lat dziewięćdziesiątych był zaangażowany we współpracę partnerską pomiędzy Czaplinkiem i Bad Schwartau. Był jednym z inicjatorów podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy Czaplinkiem a Bad Schwartau. Inicjator wielu wydarzeń kulturalnych i wspólnych projektów, szczególnie dotyczących wymiany młodzieży.  Przez wiele lat wpierał czaplineckie Liceum Ogólnokształcące, dbając o wymianę młodzieży. Między innymi dzięki jego staraniom Czaplinecki Ośrodek Kultury otrzymywał kilkakrotnie wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. euro. Brał czynny udział w akcji pomocy budowy „Dom dla Agnieszki”. Był przyjacielem wielu mieszkańców naszej gminy. Zasługi Jürgena Habenichta zostały docenione i 30 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Czaplinku nadała mu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Czaplinka”.

Jürgen Habenicht był uczynny i zawsze działał z wielkim zaangażowaniem, wspierał i inicjował wiele akcji charytatywnych na rzecz niepełnosprawnych dzieci z Czaplinka.

Z wdzięcznością będziemy wspominać jego serdeczność i pracę na rzecz partnerstwa naszych miast.

Nasze najgłębsze współczucie kierujemy do jego rodziny i wszystkich, którzy byli mu bliscy.

Tekst: Małgorzata FedorowiatNowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego