Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada 2023 r. składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i trud w wypełnianiu misji niesienia pomocy wszystkim potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, w przezwyciężaniu ich życiowych trudności oraz pokonywaniu barier wykluczenia społecznego.

Życzymy zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonanie wymaga zrozumienia ludzkiej słabości i przekonania, że człowiek w obliczu cierpienia i dosięgających go problemów nie może pozostać sam. Niech otwartość i wrażliwość względem drugiego człowieka towarzyszy Państwu każdego dnia w tej ofiarnej służbie potrzebującym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku                                          Burmistrz Czaplinka

Michał Olejniczak                                                                                          Marcin Naruszewicz