Czyste Powietrze | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Czyste Powietrze

Logo programu Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Czaplinek uruchomiony został Punkt Informacyjno-Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest w poniedziałki w godzinach 9:00-14:00 oraz w środy w godzinach 12:00-17:00.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z regulaminem i załącznikami dostępne są na stronie: Program Czyste Powietrze .

Kontakt z gminnym punktem:

e-mail: powietrze@czaplinek.pl

telefon kontaktowy: 94 37 26 275

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gminy Czaplinek (stan na 31.03.2024):

Liczba złożonych wniosków: 167

Liczba zawartych umów: 128

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 74

Kwota wypłaty dotacji: 1 362 205,20

Znaki FENiKS KPO PCZP

 

Szanowni Państwo,

17.06.2024 (poniedziałek) Gminny Punkt

Konsultacyjno-Informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”,

będzie czynny w godzinach 12:00-17:00.