Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w 2018 r. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w 2018 r.