KLUBU SENIOR+ W CZAPLINKU | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

KLUBU SENIOR+ W CZAPLINKU

KLUBU SENIOR+ W CZAPLINKU

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2021 w ramach Modułu II
"Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+"

Klub Senior+  w Czaplinku działa w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Czaplinku.
Bieżąca działalność Klubu Senior+ w Czaplinku jest finansowana ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”  na lata 2021-2025, edycja 2021 oraz środków własnych Gminy Czaplinek.

W roku 2021 całkowity koszt zadania publicznego: Moduł II ”Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”  w Czaplinku  wynosi 96.000,08 zł. Kwota 42.720 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, pozostałe środki tj. 53.280,08 zł stanowią wkład własny Gminy Czaplinek.
Klub SENIOR+ w Czaplinku został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych osób starszych będących mieszkańcami Gminy Czaplinek.
Klub dysponuje 20 miejscami i jest czynny (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):
- w poniedziałek  w godzinach od 9:00 do 17:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Siedziba Klubu SENIOR+ w Czaplinku znajduje się w przy ul. Moniuszki 26. W lokalu wyodrębnionym na Klub SENIOR+ znajdują się sale, podzielone tematycznie o łącznej powierzchni 117m2: sala spotkań, pomieszczenie klubowe – wyposażone w sprzęt audiowizualny, pomieszczenie do zajęć ruchowych – wyposażone w sprzęt do ćwiczeń, aneks kuchenny, toalety.
Klubu SENIOR+ w Czaplinku  przeznaczony jest dla seniorów - osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, bez względu na płeć, zarówno kobiet jak i mężczyzn, bez względu   na wykształcenie, pełnosprawnych i niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Czaplinek. Uczestnictwo w zajęciach Klubu SENIOR+ w Czaplinku jest dobrowolne i bezpłatne.

Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy !
 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2021 - 2025 oraz środków Gminy Czaplinek.


 

Plakat