Po dymie poznasz, czym sąsiad pali. Mały poradnik przyszłego ekologa. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Po dymie poznasz, czym sąsiad pali. Mały poradnik przyszłego ekologa.

Po dymie poznasz, czym sąsiad pali. Mały poradnik przyszłego ekologa.

W związku z dużą ilością zgłoszeń do Straży Miejskiej w Czaplinku z prośbą o interwencje w sprawie dymów z kominów poniżej zamieszczamy kilka wskazań czym można palić w piecach, a co jest zabronione oraz praktyczne wskazówki jak odróżnić, co jest spalane po kolorze dymów.

Straż Miejska w Czaplinku przeprowadza kontrole kotłowni oraz miejsc składowania opału pod kontem palenia substancjami niedozwolonymi. Jednym z elementów działania jest monitoring i kontrola. W przypadku uzasadnionego podejrzenia spalania śmieci, Strażnik Miejski będzie pobierał wymaz z pieca, co do którego istnieje podejrzenie, że spalane są  w nim odpady komunalne m.in. tworzywa sztuczne. Taki wymaz poddany będzie analizie
i badaniu laboratoryjnemu. Jeśli badanie potwierdzi, iż w piecu spalano śmieci, to właściciel posesji zostanie ukarany mandatem oraz poniesie koszty badania. W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, czyli  w przypadku spalania śmieci w domowym piecu, sąd może zasądzić karę grzywny wynikającą z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze pózn. zm.). Kara grzywny w takim przypadku może wynieść nawet 5 000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach  o wykroczenia.

Czym można palić w piecu:

 • węglem, koksem dowolnego rodzaju,
 • drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym o wilgotności poniżej 20%,
 • papierem, tekturą i opakowaniami z papieru, tektury i drewna,
 • odpadami z gospodarki leśnej, ale nie chemikaliami i opakowaniami z tworzyw sztucznych,
 • odpadami z kory i korka,
 • trocinami, wiórami i ścinkami,
 • ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi,
 • brykietami ze słomy, szeroko pojętą biomasą (suchą).

Czym nie wolno palić w piecu:
Śmieciami takimi jak:

 • plastikowe pojemniki, butelki po napojach, kartony po sokach,
 • plastikowe torby z polietylenu,
 • zużyte opony,
 • inne odpady z gumy,
 • przedmioty z tworzyw sztucznych,
 • elementy drewniane pokryte lakierem,
 • meble pokrytych lakierem,
 • sztuczna skóry,
 • opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowania po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym tlenkiem węgla.

Należy też pamiętać, że spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia, lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia, każdy z nas jest narażony na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc i inne dolegliwości, podczas gdy przyczyna choroby nie jest rozpoznana i usunięta. Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościach co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, dlatego zanieczyszczenia łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych. Im bliżej źródła spalania, tym więcej zanieczyszczeń w powietrzu. Dymy wydostające się z kominów domów mogą wyglądać bardzo różnie. W zależności od tego co spalane jest w piecach domowych, dymy przybierają różne zabarwienie.

W publikacji zawarto artykuł ze strony:
Źródło: http://www.szwajcaria-kaszubska.pl/item/1445-kolor-dymu-z-komina-wskaze-co-spalamy-w-piecu