Drewniana dzwonnica kozłowa | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Drewniana dzwonnica kozłowa

Podczas odbudowy kościoła Św. Trójcy po pożarze w 1725 r., zrezygnowano z odbudowy zniszczonej wieży. Dzwony zamówione w roku 1730 u ludwisarzy kołobrzeskich zawieszone zostały na wzniesionej obok kościoła dzwonnicy.

Ciekawostką jest łaciński napis na największym dzwonie, który w swobodnym przekładzie oznacza:
"Ten, który po raz drugi przez smutne wydarzenia zniszczony ogniem został odtworzony przez Christiana Heina, kanonika katedralnego poznańskiego, plebana Czaplinka i sekretarz króla polskiego".

W dniu 15 września 2019 r. Parafia pw. Świętej Trójcy w Czaplinku obchodziła uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Po sumie odpustowej na godz. 10:30 i uroczystej procesji nastąpiło poświęcenie zrekonstruowanej dzwonnicy przy kościele parafialnym Świętej Trójcy. Poświęcenia dokonał ks. Marcin Możejko sdb – ekonom Salezjańskiej Prowincji Zakonnej pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile.

Dzwonnica została zrekonstruowana, ponieważ stan techniczny poprzedniej dzwonnicy był zły i groził zawaleniem. Z tego względu też od dawna nie używano zawieszonego na niej dzwonu. Poprzedni podobny remont dzwonnicy został wykonany 25 lat temu, jednak wówczas użyto niezakonserwowanych belek sosnowych i świerkowych.

Remont dzwonnicy przeprowadzony w 2019 r. polegał na całkowitym rozebraniu dzwonnicy  i na jej ponownym zrekonstruowaniu z wykorzystaniem kilku dobrze zachowanych starych elementów zasadniczej części konstrukcji nośnej (dwóch dębowych wewnętrznych słupów nośnych z łącznikiem i z jarzmem dzwonu), pochodzących prawdopodobnie z XVIII wieku,  oraz nowych zaimpregnowanych belek dębowych i modrzewiowych.

Roboty budowlane związane z rekonstrukcją dzwonnicy zostały wykonane przez firmę Zakład Wyrobów z Drewna „OL-KAM” pana Jan Orepuk z Wielawina, gmina Grzmiąca, przy wsparciu firmy Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic pana Zbigniewa Kowalczyka z Czaplinka.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach operacji pn. „Rekonstrukcja dzwonnicy przy Kościele pw. Świętej Trójcy w Czaplinku” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00415-6935-UM1610562/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Oprócz tego dofinansowania Proboszczowi Parafii ks. Jackowi Brakowskiemu udało się pozyskać środki od wielu innych darczyńców i zaangażować w realizację dzieła wiele osób, którzy okazali bezinteresowną pomoc, w tym panią Zofię Lempert-Van Heerden, która zaprojektowała rekonstrukcję dzwonnicy i pana Macieja Hamerskiego, który opracował technologię remontu dzwonnicy.