Głaz „Tempelburg” | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Głaz „Tempelburg”

Znajduje się on ok. 5 km od Czaplinka, nieopodal szosy prowadzącej z Czaplinka do Starego Kaleńska, w pobliżu malutkiej wsi Cichorzecze. Ta granitowa pamiątka po wielkim lodowcu sprzed kilkunastu tysięcy lat ma 19,5 m obwodu i 3,5 m wysokości.

Przez wiele lat pełnił on rolę kamienia granicznego, tędy bowiem przebiegała granica Starostwa Drahimskiego. Nazwę "Tempelburg" nadano głazowi po II wojnie światowej.

Znajduje się on ok. 5 km od Czaplinka, nieopodal szosy prowadzącej z Czaplinka do Starego Kaleńska, w pobliżu malutkiej wsi Cichorzecze. Ta granitowa pamiątka po wielkim lodowcu sprzed kilkunastu tysięcy lat ma 19,5 m obwodu i 3,5 m wysokości.

Przez wiele lat pełnił on rolę kamienia granicznego, tędy bowiem przebiegała granica Starostwa Drahimskiego. Nazwę "Tempelburg" nadano głazowi po II wojnie światowej.