Happening profilaktyczny #STOP #PRZEMOCY #UZALEŻNIENIOM - MOW Czaplinek | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Happening profilaktyczny #STOP #PRZEMOCY #UZALEŻNIENIOM - MOW Czaplinek

Happening profilaktyczny #STOP #PRZEMOCY #UZALEŻNIENIOM, który odbył się 17 czerwca 2016 r. organizowany przez MOW Czaplinek odbył już po raz trzeci dzięki wsparciu społeczności lokalnej oraz Burmistrza Czaplinka.

Wszystko rozpoczęło się przemarszem młodzieży, która swoją obecnością wyraziła sprzeciw wobec przemocy i uzależnieniom. Następnie w hali widowiskowo sportowej odbyły się zawody Streetball (koszykówka uliczna) oraz koncerty młodych ludzi w stylu rap jak i wspólne tworzenie graffiti. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert grupy Rymcerze.

Celem projektu było zachęcenie młodzieży z terenu gmin Czaplinka do poznawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego, a co za tym idzie wykorzystania potencjału młodych ludzi do przeciwdziałania patologiom, uzależnieniom, przemocy. Rozwijanie ich zainteresowań, hobby, pasji. Poprawa relacji społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacji i współdziałania oraz  działania promocyjne związane z Powiatem Drawskim i Miastem Czaplinek. W przemarszu i całym wydarzeniu brało udział ponad 300 osób (m.in. ZSP, ZSZ i Gimnazjum, uczniowie ze Złocieńca, MOW Debrzno, MOW Trzciniec, MOW Czaplinek).