III POWIATOWE MISTRZOSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MARSZ NORDIC WALKING W CZAPLINKU | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

III POWIATOWE MISTRZOSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MARSZ NORDIC WALKING W CZAPLINKU

15 września 2016 roku na stadionie miejskim w Czaplinku stawiły się osoby niepełnosprawne bedące członkami organizacji pozarządowych z powiatu drawskiego. W ramach realizacji powiatowego zadania publicznego z zakresu "OCHRONY i PROMOCJI ZDROWIA" uczestniczyli w MARSZU NORDIC WALKING.

Po uroczystym otwarciu zawodów przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego i HONOROWEGO PATRONA Burmistrza Czaplinka Adama Kośmidra, tegoroczne mistrzostwa rozpoczął marsz VIP-ów wraz z osobami na wózkach inwalidzkich. Następnie Kierownik Referatu Sportu i Rekreacji Gminy Czaplinek Janusz Ziętkiewicz dał sygnał do startu na dystansach 2,5 km oraz 5 km. Na trasy wyruszyły osoby w wieku od 10 lat do 70+. Zabezpieczenie medyczne imprezy zapewniali ratownicy RESCUE TEM z opiekunem Jarosławem Tarnowskim, natomiast obsługę organizacyjną tras Wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku pod opieką pana Wiesława Runowicza. Na trasie w wzdłuż brzegu jeziora Drawsko i w Parku Miejskim emocje sięgały zenitu. Uczestnicy rywalizowali w 9 kategoriach wiekowych.

W blasku fleszy i przy entuzjastycznym dopingu swoich rodziców i opiekunów finiszowali na mecie Stadionu Miejskiego Radości. Gratulacji było co nie miara. Po ciepłym posiłku, spotkaniach integracyjnych, sędziowie Klubu Sportowego "Lech" Czaplinek, ogłosili wyniki. Włodarze miasta, radni i współorganizatorzy wręczyli puchary i medale za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Pozostali zawodnicy otrzymali medale okolicznościowe za udział. Wszystkim ogromną radość sprawiło losowanie upominków.

Serdecznie dziękujemy, za wsparcie finansowe darczyńcom którymi są: Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku, Ireneuszowi Gackiemu, "AGROFREZE" S.A w Kołomącie, Firmie Usługowej "Żbik" Spółka Cywilna w Czaplinku, "Rimaster" Poland Sp. z.o.o w Czaplinku, Krzysztofowi Branickiemu, Leszkowi Łodziato. To dzięki Państwa szlachetnej inicjatywie zakupiono puchary, medale, upominki i gorący posiłek. Serdecznie dziękujemy stowarzyszeniom pracującym na  rzecz osób niepełnosprawnych z Gmin, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Drawsko Pomorskie i Czaplinek za udział i niezwykłe zaangażowanie w organizację MARSZU NORDIC WALKING. Dziękujemy Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc rzeczową, organizacyjną i nagłośnienie imprezy. Dziękujemy Klubowi Sportowemu "Lech" Czaplinek za obsługę sędziowską zawodów. Dziękujemy wolontariuszom sekretariatu zawodów pod kierunkiem członka Powiatowej Społecznej Rady d/s. Osób Niepełnosprawnych pani Genowefy Polak. Za wspaniały klimat współpracy i niezwykłe zaangażowanie w przygotowanie i prowadzenie imprezy dziękujemy pracownikom Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Gminy Czaplinek. A nade wszystko dziękujemy wszystkim rodzicom, opiekunom i wolontariuszom za każdy dzień ciężkiej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. "Wasza szlachetna postawa zasługuje na wyrazy uznania oraz największej wdzięczności".

Organizator Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy Serca"
Janina Żwirko - Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy Serca"