Klub Piłki Siatkowej KPS Czaplinek | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Klub Piłki Siatkowej KPS Czaplinek

ul. Wałecka 56/14

78-550 Czaplinek

NIP 253-034-29-79
REGON 368448540
KRS 0000695138

kontakt:
e-mail: kpsczaplinek@wp.pl
tel: 600 513 057

Władze stowarzyszenia:
Prezes: Krzysztof Rosiak
Sekretarz: Edyta Rosiak
Zarząd:
Krzysztof Kliszczak
Krzysztof Arciuszkiewicz
Magdalena Cichaczewska
Marta Krasoń

Rodzaj organizacji: stowarzyszenie
Statut pożytku publicznego: Nie

Rodzaj działalności:
Głównym celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej, wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i także niepełnosprawnych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, propagowanie zdrowego trybu życia oraz działalność wspomagająca aktywność, rozwój wspólnoty i integrację społeczności lokalnej.

Klub realizuje swoje cele przez:
a)       prowadzenie działalności szkolnej,
b)       uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych także dla niepełnosprawnych,
c)       sprawowanie opieki wychowawczej, szkolnej nad członkami klubu,
d)    propagowanie zasad kultury, zachowanie w sytuacjach związanych ze sportem i poza nim,
e)    planowanie i organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych  uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto¬we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
f)     angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie¬ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
g)    uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
h)    organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
i)      organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
j)     organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
k)    kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
l)      organizacja masowych imprez sportowych, wypoczynku i zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży,
m)   Inne działania przyczyniające się do realizacji celów Klubu.