KLUB WALKI WASHI | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

KLUB WALKI WASHI

Broczyno 57

78-553 Broczyno

numer wpisu do rejestru: 8/2011
REGON:321330430

Władze stowarzyszenia:

Prezes - Daniel Sobecki
Skarbnik - Tomasz Woźniak
Sekretarz - Michał Stando

Kontakt:  Daniel Sobecki - 502321885
e-mail: sobeckidaniel01@gmail.com
Rodzaj organizacji: stowarzyszenie kultury fizycznej
Statut pożytku publicznego: nie

Zakres działalności:

Celem działania Stowarzyszenia  jest:

1. wychowanie fizyczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez uprawianie sportu, ze szczególnym nastawieniem na sporty walki;
2. krzewienie, zwłaszcza wśród dzieci i młodziez, kultury fizycznej, tj. wiedzy, wartości zwyczajów, dzałalności podejmowanej dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania i przywracania jego zdrowia;
3. kierowanie przygotowaniem zawodników - członków lub symatyków Stowarzyszenia do wystepowania w zawodach sportowych oraz innych formach rywalizacji sportowej w zakresie sportów walki;
4. podejmowanie starań do przygotowania zawodników do wyczynowego uprawiania sportów walki;
5. prowadzenie zajęć sportowych, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej dla członów lub sympatyków stowarzyszenia, a także przy ich pomocy;
6. prowadzenie działalności wychowawczej dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego i stworzenie platformy wymiany doświadczeń i zainteresowań, a także podejmowanie działań majacych na celu wyciszenie negatywnych emocji dzieci i młodzieży poprzez ich ruchową aktywizację;
7. inicjowanie współpracy pomiedzy klubami sportowymi;
8.  reprezentowanie miast i gmin na terenie ktorych prowadzi zajęcia na zawodach sportowych i podczas innych form rywalizacji sportowej;
9.  prowadzenie działalności edukacyjnej służącej poznaniu i propagowaniu historii sztuki;
10. organzacja zawodów na skalę lokalną, międzywojewódzką bądź ogólnopolską.