Kuźnia ceramiczna w Siemczynie | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Kuźnia ceramiczna w Siemczynie

W miejscowości Siemczyno na terenie Pałacu obok remizy strażackiej na stałe zagościła już Kuźnia Ceramiczna, w której prowadzone są warsztaty ceramiczne indywidualne oraz grupowe.

W miejscowości Siemczyno na terenie Pałacu obok remizy strażackiej na stałe zagościła już Kuźnia Ceramiczna, w której prowadzone są warsztaty ceramiczne indywidualne oraz grupowe.

Każdy uczestnik może zapoznać się z technikami lepienia ręcznego i na kole garncarskim.
Organizowane są również plenerowe wypały ceramiki.

Zajęcia prowadzi p. Krystyna Masiukiewicz.

Kontakt:
tel. 605 578 600
e-mail: ceramikka@gmail.com
www.ceramikka.blogspot.com