STOWARZYSZENIE "PARK BIELAWA" | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

STOWARZYSZENIE "PARK BIELAWA"

ul. Spokojna 2

78-550 Czaplinek

KRS: 0000145637
REGON:  32003816000000
Władze stowarzyszenia:

Prezes – Witold Zimniewicz
Wiceprezes – Monika Połać
Sekretarz – Bernard Bieniecki
Skarbnik – Anna Margel
Członek – Stefan Prymaczek
 
Rodzaj organizacji:    Stowarzyszenie
Statut pożytku publicznego:    Nie

Zakres działalności:  
 1. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego gminy Czaplinek,
2. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie ochrony środowiska,
3. promocja i popieranie działalności na rzecz ochrony środowiska,
4. pobudzanie świadomości proekologicznej społeczeństwa,
5. zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy,
6. ochrona zwierząt i obrona ich praw,
7. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej i wdrażania przepisów unii europejskiej w zakresie ochrony środowiska,
8. wspieranie i propagowanie idei ekorozwoju,
9. inicjowanie, popieranie i uczestniczenie w miedzynarodowej współpracy na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
10. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.