STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MIODY DRAHIMSKIE | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MIODY DRAHIMSKIE

ul. Mazurska 4

78-550 Czaplinek

KRS: 0000282618
REGON:  32037933900000

Władze stowarzyszenia:

Prezes – Grzegorz Fujarski
Wiceprezes – Konrad Fujarski
Sekretarz – Mirosław Kapiszewski
Skarbnik – Joanna Fujarska

Rodzaj organizacji:    stowarzyszenie
Statut pożytku publicznego:    Nie

Zakres działalności:    

1.  integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji zawodowych ;
2.  rozwój i ochrona pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i środowiska naturalnego;
3. reprezentowanie interesów pszczelarzy oraz ochrona ich godności i dobrego imienia;
4. świadczenie doradztwa, szkolenia i pomocy prawnej oraz ekonomicznej pszczelarzom;
5. wystepowanie w prawnej ochronie jakości produktu określonego nazwa "miód drahimski" oraz pozostałych produktów pszczelich;
6. popularyzowanie miodu drahimskiego i pozostałych produktów pszczelich na terenie kraju i poza jego granicami;
7. inspirowanie i wspieranie organizacji imprez pszczelarskich jako Promocji pszczelarstwa, miodu i produktów pszczelich oraz danego regionu;
8. reprezentowanie producentów miodu drahimskiego wobec władz publicznych i innych instytucji, bo organizacji itp;
9. rozwój marki: "miody drahimskie".