V MUZYCZNE POTYCZKI PRZEDSZKOLAKÓW | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

V MUZYCZNE POTYCZKI PRZEDSZKOLAKÓW

23 maja 2018r. w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbyła się V edycja Muzycznych Potyczek Przedszkolaków.  Organizatorem imprezy  jest  Przedszkole Publiczne w Czaplinku, a  honorowy Patronat pełni Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider.

Konkurs kierowany jest do wszystkich dzieci przedszkolnych  gminy Czaplinek. W tym roku w festiwalu wzięły udział dzieci z przedszkola Sióstr Salezjanek, Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” oraz dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku i oddziału przedszkolnego w Broczynie.  Ponieważ  Przedszkole w Czaplinku realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny pn. „Przedszkole młodych patriotów” wszystkie  prezentowane  przez dzieci  piosenki miały charakter patriotyczny. Zadaniem przedszkola m.in. jest  krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych i wyrabianie poczucia dumy z przynależności do rodzinnego miasta i Ojczyzny.

Wszystkie dzieci  zostały laureatami V Muzycznych Potyczek Przedszkolaków; grupy  otrzymały dyplomy a uczestnicy skakanki, soczki i cukierki. Niespodzianki zostały ufundowane przez  panią Agatę Pawłowską – Patalan i Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkim  artystom  dziękujemy za udział, darczyńcom za otwarte serce, a  widzom za oklaski.  Zapraszamy za rok.

Autor: Agata Michalska, Teresa Młodzik