V POWIATOWE MISTRZOSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – MARSZ NORDIC WALKING - relacja | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

V POWIATOWE MISTRZOSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – MARSZ NORDIC WALKING - relacja

V Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych – Marsz Nordic Walking w Czaplinku już za nami. 13 września 2018 r. tradycyjnie inauguracja zawodów odbyła się na Stadionie Miejskim w Czaplinku. Uczestników tego sportowo – integracyjnego wydarzenia przywitał Honorowy Patron - Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider i starosta Powiatu Drawskiego Stanisław Kuczyński. Po przemówieniu i prezentacji przybyłych gości rozpoczęto rozgrzewkę. W rywalizacji wzięło 176 osób w wieku od 10 lat do 70+. Osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy startowali w 9-ciu kategoriach wiekowych.

Na mistrzostwa przybyły następujące reprezentacje: Zespół Placówek Edukacyjno – Teraupetycznych z Bobrowa, Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową z Kalisza Pomorskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Czaplinka, Dom Pomocy Społecznej z Darskowa, Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno – Kulturalny z Drawska Pomorskiego, TPD – Koło ,,Misiaki” ze Złocieńca, Klub Sportowy ,,Kolejarz” z Wierzchowa, Klub Senior+ z Czaplinka, Stowarzyszenie Kiwanis International – Klub z Czaplinka, , PZRE i I – Klub Czaplinek, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Czaplinka, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Otwórzmy Serca” z Czaplinka – organizator wydarzenia.
Około 120 osób startowało na trasie 2,5 km oraz 5 km. Po powrocie z tras integrowali się przy muzyce, zapoznawali się ze stoiskiem edukacyjnym Nadleśnictwa Czaplinek, biesiadowali przy poczęstunku i gorącej grochówce. Z uczestnikami spotkał się starosta Stanisław Kuczyński i burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, którzy wspierali finansowo, rzeczowo, merytorycznie i organizacyjnie to wydarzenie. Znacznego wsparcia organizacyjnego udzielili członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy PCPR w Drawsku Pomorskim.

Po ogłoszeniu wyników najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymali medale, puchary i nagrody, a wszyscy uczestnicy marszu medale i gadżety promocyjne ufundowane przez Gminę Czaplinek, miejscowe firmy i zakłady pracy oraz indywidualnych darczyńców. Są wśród nich: Nadleśnictwo Czaplinek, ,,Rimaster Poland” Sp. z o. o., Beneco – Bernard Bubacz, Kabel Technik Polska Sp. z o. o., Elżbieta Sobieszczek, Biuro Turystyczne ,,Mrówka”. Na tych darczyńców mogliśmy liczyć już w poprzednich edycjach i serdecznie im dziękujemy za wsparcie!

Zarząd Stowarzyszenia ,,Otwórzmy Serca” w Czaplinku składa także serdeczne podziękowania wszystkim naszym partnerom za pomoc w realizacji tego i współfinansowanie projektu. Szczególnie dziękujemy przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czaplinku Wacławowi Mierzejewskiemu za wieloletnią pomoc i wsparcie tej społecznej imprezy. Dziękujemy trenerom i sympatykom sportu Klubu Sportowego ,,Lech” Czaplinek, Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Straży Miejskiej, GKPiRPA, pracownikom Referatu Sportu i Rekreacji oraz Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Gminy Czaplinek, młodzieży i ich wychowawcom z MOW-u w Czaplinku, ratownikom medycznym z ZSzP w Czaplinku – Resuce -ZDR. Bardzo dziękujemy tym rodzicom i opiekunom, którzy byli i pomagali w pracy sekretariatu zawodów oraz w zespole kwatermistrzowskim, a trzeba przyznać, że w tym roku spisali się znakomicie! Dziękujemy i liczymy ponownie na Waszą pomoc w 2019 roku. Osobne podziękowania kierujemy wszystkim sympatykom, którzy wspierają inicjatywę na rzecz rehabilitacji społecznej najsłabszych mieszkańców Gminy Czaplinek i Powiatu Drawskiego.

Autor: Janina Żwirko - Zarząd Stowarzyszenia "Otwórzmy Serca”