VI Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych – Marsz Nordic Walking | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

VI Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych – Marsz Nordic Walking

Marsz Nordic Walking w Czaplinku już za nami. Dnia 12 września 2019 r. tradycyjnie błękitne niebo i uśmiechnięte słońce ciepło powitało zawodników z powiatu drawskiego na Stadionie Miejskim w Czaplinku. Uczestników tego sportowo – integracyjnego wydarzenia przywitał Honorowy Patron Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz i w imieniu Starosty Drawskiego członek zarządu powiatu Zbigniew Dudor oraz przewodnicząca Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Urszula Bolewicz. Po inauguracji zawodów i prezentacji przybyłych stowarzyszeń rozpoczęto rozgrzewkę, następnie uroczystego otwarcia imprezy dokonał Marsz Vip-ów z udziałem patronów, radnych Gminy Czaplinek i Powiatu Drawskiego, darczyńców, współorganizatorów i osób na wózkach inwalidzkich. W wydarzeniu wzięło udział 186 osób. W rywalizacji na trasach ok.130 osób w wieku od 10 lat do 80+. Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności i seniorzy startowali w dziewięciu kategoriach wiekowych. Były to reprezentacje stowarzyszeń prowadzących rehabilitację na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze wszystkich gmin powiatu drawskiego. Ogółem 13 następujących reprezentacji: Zespół Placówek Edukacyjno Teraupetycznych z Bobrowa, Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową z Kalisza Pomorskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Czaplinka, Dom Pomocy Społecznej z Darskowa, Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno – Kulturalny z Drawska Pomorskiego, TPD – Koło ,,Misiaki” ze Złocieńca, Klub ,,Senior+” z Czaplinka, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna – Klub Seniora z Czaplinka, Wolontariusze Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Czaplinka, PZERiI – Koło z Wierzchowa, Stowarzyszenie KIWANIS International – Klub z Czaplinka, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,, Otwórzmy Serca” z Czaplinka – organizator wydarzenia.

Około 130 osób startowało na trasie 2,5 km oraz 5 km. Po powrocie z tras integrowali się przy muzyce, zapoznawali się ze stoiskiem edukacyjnym Nadleśnictwa Czaplinek, biesiadowali przy poczęstunku i gorącej grochówce.

Z uczestnikami i ich opiekunami integrował się Patron wydarzenia Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, z ramienia Starosty Drawskiego radny Zbigniew Dudor, którzy wspierali finansowo, rzeczowo, merytorycznie i organizacyjnie to wydarzenie. Znacznego wsparcia w przygotowaniu drużyn do zawodów udzielili członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy PCPR w Drawsku Pom. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymali medale pamiątkowe, puchary i nagrody, a wszyscy uczestnicy marszu medale i gadżety promocyjne ufundowane przez Gminę Czaplinek, Starostwo Drawskie, miejscowe firmy i zakłady pracy oraz indywidualnych darczyńców. Są wśród nich: BS. S z O.O. Czaplinek, Nadleśnictwo Czaplinek, Pomorski Bank Spółdzielczy Czaplinek, Wabi – Market, Jarosław Tarnowski, Bernard Bubacz, Ela Sobieszek, Biuro Turystyczne  ,,Mrówka”.

W imieniu podopiecznych, ich rodziców i opiekunów serdecznie im dziękujemy za wsparcie!

Zarząd Stowarzyszenia ,,Otwórzmy Serca” w Czaplinku składa także serdeczne podziękowania wszystkim naszym partnerom za pomoc w realizacji i współfinansowaniu tego projektu przez sześć minionych lat. Szczególnie dziękujemy Radnemu Rady Miasta Czaplinka Wacławowi Mierzejewskiemu, Radnej Powiatu Genowefie Polak, ratownikowi medycznemu zastępcy burmistrza Czaplinka Jarosławowi Tarnowskiemu, Prezesowi Klubu ,,Lech” Czaplinek Wojciechowi Paulińskiemu za wieloletnią pomoc i wsparcie tej społecznej inicjatywy. Dziękujemy trenerom i sympatykom sportu Klubu Sportowego ,,Lech” Czaplinek, ratownikom medycznym ,,RESCUE –ZDR, wolontariuszom ich wychowawcą z MOW w Czaplinku, CzOK, ZGK, Straży Miejskiej, GKPiRPA, pracownikom Referatu Sportu i Rekreacji oraz Referatu Promocji Gminy Czaplinek. Bardzo dziękujemy tym rodzicom i opiekunom, którzy od lat pomagają w pracy sekretariatu zawodów oraz w zespole kwatermistrzowskim, a trzeba przyznać, że w tym roku spisali się znakomicie! Osobne podziękowania kierujemy do wszystkich sympatyków, wolontariuszy, którzy dzielą się SERCEM wspierając tę inicjatywę na rzecz rehabilitacji społecznej najsłabszych mieszkańców Gminy Czaplinek i Powiatu Drawskiego.

,,CZYŃ DOBRO – MIMO WSZYSTKO”

Autor: Zarząd Stowarzyszenia ,, Otwórzmy Serca” - Janina Żwirko