XXV Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

XXV Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików

W dniach 6-7 listopada 2021 r. w Czaplinku, w hali widowiskowo-sportowej odbyła się XXV Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików.

Organizatorem wystawy był Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików, natomiast współorganizatorami i jednocześnie udzielającymi wsparcia finansowego Gmina Czaplinek i Powiat Drawski. 

Wystawa była okazją do zaprezentowania przez hodowców gołębi, kur i królików. Podczas wystawy można było oglądać aż 650 gołębi w pięćdziesięciu ośmiu rasach. Były to m.in. garłacze, mewki, gdańskie wysokolotne, pawiki, perukarze, rysie, berlińskie, krymki, gile i wiele innych ciekawych okazów. Wśród kur można było oglądać 7 ras oraz 12 ras królików.

Wystawa w Czaplinku skupiła ponad sześćdziesięciu wystawców z całej Polski. Hodowcy wymieniali się doświadczeniami w pielęgnacji zwierząt, ich rozrodu, jak również przekazywali sobie poszczególne gołębie, tak by móc w przyszłości wyhodować jeszcze piękniejsze okazy w swojej hodowli.

Jak co roku udział w wystawie wzięło czterech przedstawicieli naszego niemieckiego miasta partnerskiego z Marlow. Gołębie z ich hodowli zdobyły wyróżnienia.

Jak każdego roku na wystawę przybyło sporo zwiedzających. Zwieńczeniem dwudniowej wystawy było wręczenie pucharów dla najpiękniejszych okazów wśród poszczególnych ras, które odbyło się w niedzielę o godzinie 13:00. 

Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz wystawy pan Ireneusz Rogowski, który powitał Burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza, pana Zbigniewa Dudora członka Zarządu Powiatu Drawskiego, reprezentującego Starostę Drawskiego Stanisława Cybulę oraz prezesa Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików pana Grzegorza Sukiennickiego, którego poprosił o kilka słów wstępu. Pan prezes podziękował władzom Gminy Czaplinek oraz Powiatu Drawskiego za możliwość zorganizowania po raz kolejny wystawy w Czaplinku, za finansowe wsparcie, natomiast organizatorom za ogromne zaangażowanie w przygotowaniu wystawy.

Następnie głos zabrał Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, który objął Patronat Honorowy nad wydarzeniem. Pogratulował wszystkim wystawcom oraz podziękował za organizację wystawy w Czaplinku.

Pan Zbigniew Dudor wręczył drobne upominki Powiatu Drawskiego następującym osobom: prezesowi Szczecińskiego Związku Grzegorzowi Sukiennikiemu, prezesowi Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdańskich Wysokolotnych panu Czesławowi Walczakowi, gospodarzowi wystawy panu Ireneuszowi Rogowskiemu, najstarszemu hodowcy gołębi panu Romanowi Siekierze oraz Panu Januszowi Ziętkiewiczowi oraz Janinie Gąszcz za udostepnienie i pomoc w przygotowaniu hali widowiskowo-sportowej.

Ponadto wręczył również Puchar Starosty Drawskiego za najładniejszego gołębia, który przypadł hodowcy panu Andrzejowi Budzyńskiemu za hodowlę gołębia damasceńskiego.

Następnie wręczano puchary dla zwycięskich oraz wyróżnionych hodowców gołębi. Wyniki przedstawiają się następująco:

Zwycięzcy w poszczególnych rasach:

Niemiecki wystawowy

 • I Kolekcja- Jerzy Maciejewski
 • II Kolekcja – Jerzy Radoń
 • III Kolekcja – Dariusz Kuchta

Krymka Polska

 • I Kolekcja – Jerzy Kopeć
 • II Kolekcja - Krzysztof Formela
 • III Kolekcja – Adam Wegner

Gdański Wysokolotny

 • I Kolekcja – Czesław Walczak
 • II Kolekcja – Bogdan Misiurka
 • III Kolekcja – Tomasz Dziewiętkowski

Maściuch Polski

 • I Kolekcja – Adam Wegner
 • II Kolekcja – Wacław Bochenek
 • III Kolekcja – Ryszard Karczewski

Garłacz Brneński

 • I Kolekcja – Erwin Deker
 • II Kolekcja – Angelika Lochert
 • III Kolekcja – Karol Bołkowski

Garłacz Voorburski

 • I Kolekcja – Janusz Lochert
 • II Kolekcja – Angelika Lochert
 • III Kolekcja – Jerzy Wielkopolski

Sędziowie przyznali wiele wyróżnień dla hodowców poszczególnych ras gołębi.

Oceniono również i przyznano nagrody dla hodowców kur. W tej kategorii przyznano dwie nagrody dla pana Antoniego Szadzika za kurę w rasie Kohin Karzełek oraz panu Heinz Marguardt za hodowlę Wajendoty Miniaturki.

Tuż po uroczystym wręczaniu pucharów zaproszono wszystkich na mały poczęstunek, gdzie już przez ostatnie chwile hodowcy mogli porozmawiać i pogratulować sobie wzajemne osiągniętych sukcesów.

Autor: Katarzyna Kibitlewska – kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji