Pomiar jakości powietrza w Czaplinku | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Pomiar jakości powietrza w Czaplinku

Szanowni Mieszkańcy,
od maja 2022 r. możecie śledzić jakość powietrza w Czaplinku.
W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z prowadzeniem na terenie Czaplinka punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w Czaplinku zostały zamontowane 2 czujniki jakości powietrza.

Logo WFOS

 

Montaż czujników jakości powietrza został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie Porozumienia nr 9/CP/2021 z dnia 31.05.2021 r. dotyczącego realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie gminy Czaplinek

Czujniki jakości powietrza firmy Syngeos zainstalowane zostały na budynkach:
- Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 6,
- hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wałeckiej 49.
Wyniki są podawane w czasie rzeczywistym. Możecie je Państwo odczytywać za pośrednictwem strony internetowej www.naszepowietrze.pl  oraz aplikacji mobilnej Syngeos – dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Logo - Syngeos Logo Kanarek
Aplikacja „Syngeos – Nasze Powietrze” Aplikacja Kanarek
GooglePlay AppStore   GooglePlay AppStore

 

Sensor podaje następujące parametry:

  •     stężenie pyłów zawieszonych czyli tak zwanego „smogu”: pyły PM 1, PM 2,5, PM 10 (wyniki prezentowane są procentowo oraz za pomocą kolorów)
  •     wilgotność powietrza
  •     ciśnienie atmosferyczne
  •     temperatura

Zachęcamy do korzystania z informacji przesyłanych przez system. Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń, ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego).
Samorząd Gminy ma nadzieję, że czujniki jakości powietrza będą miały również działanie prewencyjne,  uświadamiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.

Linki do czujników:

Czujnik powietrza zamontowany na budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 6

Czujnik powietrza zamontowany na budynku hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49