Zespół Szkół w Czaplinku | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Zespół Szkół w Czaplinku

Nauczyciel jest przechodniem pytanym o drogę, czyli kimś, kto może udzielać jedynie wskazówek.

O tym jak i gdzie dojść – musi zdecydować sam uczeń.”


George Bernard Shaw         

 

Zespół Szkół w Czaplinku jest szkołą dla uczniów, którzy drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym oraz moralnym. Ważna jest dla nas życzliwa, przyjazna atmosfera, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji. Zmierzamy do wychowania człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, kierującego się w życiu prawdą, człowieka otwartego na kształcenie się przez całe życie, aktywnego, zaradnego i przedsiębiorczego, ciekawego świata. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla pracy.

Zakładamy wysoki poziom nauczania gwarantujący naszym Absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia, rodzicom – zadowolenie, nauczycielom – satysfakcję. Pragniemy zapewniać w szkole warunki sprzyjające wzrastaniu młodych w miłości do rodziny oraz małej i wielkiej ojczyzny; uczyć dialogu, tolerancji i odkrywania sensu życia. Zależy nam na budowaniu w uczniach poczucia wiary w siebie i swoje możliwości, doskonaleniu umiejętności obrony swoich praw i poglądów, odwagi cywilnej, kształceniu wrażliwości uczuciowej, pracy na rzecz drugiego człowieka, rozwijaniu solidarności, chęci pomagania, zrozumienia innych, przyjaźni.

 

Baner

 

Rekrutacja 2021/2022

 

 Rekrutacja 2020/2021

Nabór elektroniczny

ZSP Czaplinek na YouTube

Podanie on-line - formularz

Szkolna strona

Kod QR do podania on-line ZSP w Czaplinku:

Kod QR do podania on-line ZSP w Czaplinku

 

 Dyrektor ZS w Czaplinku       

Małgorzata Głodek          

 

Dyrektor ZSP