Budżet Obywatelski | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Budżet Obywatelski

Burmistrz Czaplinka informuje, że Zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego powołany na podstawie zarządzenia Nr 2/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego zakończył weryfikację złożonych projektów. 

Do III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek zgłoszono 5 projektów. Po ich ocenie formalnej i merytorycznej do głosowania zostało dopuszczonych 5 projektów: „Bezpieczeństwo, integracja, sport”, „Jachty dla młodzieży”, „Dla sportu, dla życia”, „Desant kaprala Wojtka do Czaplinka – historia niedźwiedzia żołnierza” oraz  „Bezpieczne jeziora”.

ZAPRASZAM DO GŁOSOWANIA

Will open in new windowWykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku w zakładce  budżet obywatelski. Przypominam, że głosowanie na projekty rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. i potrwa do 23 kwietnia bieżącego roku. Głosowanie będzie odbywać się za pomocą elektronicznego formularza do głosowania na stronie www.czaplinek.pl w zakładce budżet obywatelski lub przez oddanie głosu na papierowej karcie w  Urzędzie  Miejskim  w Czaplinku przy ul. Rynek 6. Ze względu na wprowadzone w Urzędzie Miejskim w Czaplinku szczególne zasady obsługi Interesantów  głosowanie osób, którzy  nie posiadają dostępu do internetu będzie możliwe  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 11.00 w strefie wydzielonej przy wejściu głównym (korytarz dolny). W tym miejscu będzie można otrzymać kartę do głosowania i oddać swój głos. Ze względu bezpieczeństwa  zachęcam mieszkańców do oddawania swojego głosu przede wszystkim w formie elektronicznej.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.