Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Szanowni mieszkańcy, Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków o przyznanie grantów na zakup komputerów do nauki dla dzieci z rodzin popegeerowskich, w związku z czym zapraszamy osoby spełniające niżej wymienione warunki do składania oświadczeń, zamieszczonych poniżej do pobrania, które umożliwią Gminie Czaplinek złożenie wniosku o przyznanie grantu.

 

Gmina Czaplinek zamierza złożyć wniosek o przyznanie grantu na zakup komputerów przenośnych w liczbie odpowiadającej liczbie pozytywnie zweryfikowanych oświadczeń.

 

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 

  1. dziecko zamieszkuje na terenie gminy Czaplinek, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Termin i miejsce składania oświadczeń: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku do dnia 29 października 2021 r. do godz. 14.00.

 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 094 37 26 204, 094 37 26 271.

 

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Funduszy Europejskich:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/.