CZAPLINEK CZYTAŁ „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

CZAPLINEK CZYTAŁ „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku co roku aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.  Również w tym roku, 10 września, w piątkowe, słoneczne przedpołudnie miłośnicy literatury spotkali się na czaplineckim Rynku, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Utwór wyjątkowy, nazwany tragifarsą kołtuńską, odsłaniający hipokryzję, zakłamanie, podwójne standardy moralne i ciasnotę horyzontów umysłowych kryjących się pod maską poprawności i cnotliwości, a pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego.

Sztuka  nacechowana komizmem, bogactwem obserwacji obyczajowych powstała w 1906 roku i szybko zyskała opinię jednej z ważniejszych w dorobku twórczym pisarki.

Prapremiera tragifarsy miała miejsce 15 grudnia 1906 r. w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie i Lwowie. „Moralność pani Dulskiej” weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem.

Nasze spotkanie rozpoczęło się od odczytania listu Prezydenta RP skierowanego do uczestników tego doniosłego wydarzenia. Następnie w bohaterów utworu wcielili się: burmistrz Marcin Naruszewicz, dyrektor CzOK Aleksandra Łuczyńska, dyrektor ZS w Czaplinku Małgorzata Głodek, komendant SM Krzysztof Leśniowski, Justyna Urlich, przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Bożena Kamińska i Teresa Sujecka z PZERiI, uczennice z MOW, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie, młodzież z Zespołu Szkół w Czaplinku oraz jako narrator Sebastian Kaniewski. Wszyscy czytający wspaniale odnaleźli się w odgrywanych rolach.

Tegoroczna edycja była dziesiątą, jubileuszową odsłoną akcji promującej czytelnictwo i klasykę literatury polskiej. W przyszłym roku zapraszamy na wspólne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Dla wszystkich czytających przygotowaliśmy podziękowania oraz okolicznościowe przypinki tegorocznej odsłony Narodowego Czytania.

Dziękujemy wszystkim obecnym za wspaniałą czytelniczą ucztę, panu Januszowi za obsługę dźwiękową, a pani Bogusławie Fredyk, nauczycielowi bibliotekarzowi za pomoc przy organizacji imprezy.

Autor: Eugenia Szastko - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku