DODATEK OSŁONOWY | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

DODATEK OSŁONOWY

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czaplinku od 01.01.2022r. do 31.10.2022r.

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany,
  • tradycyjnie – papierowo.

Informacji w sprawie dodatku osłonowego udzielają pracownicy  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czaplinku pod nr tel. 943755745, 943754582.
Dodatkowe informacje zawarte są na stronie:
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy