Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek w roku 2023 | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek w roku 2023

 

Burmistrz Czaplinka informuje, że z dniem 5 października 2023 r. zakończono zadanie związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Czaplinek na kwotę 58.707,72 zł.. Przedsięwzięcie dofinansowano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do kwoty 16.874,90 zł.

Obecnie trwa rozliczanie zadania.