Fundacja Biedronki rozpoczyna rekrutację do III edycji programu Danie Wspólnych Chwil! | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Fundacja Biedronki rozpoczyna rekrutację do III edycji programu Danie Wspólnych Chwil!

Program „Danie Wspólnych Chwil” dedykowany jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, mających na celu przeciwdziałanie samotności seniorów poprzez organizację wspólnych spotkań przy stole.
Jest to inicjatywa mająca na celu budowanie więzi społecznych, tworzenia atmosfery wsparcia oraz umożliwienie starszym osobom spędzenie czasu w towarzystwie innych. Program zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności oraz nawiązaniu nowych relacji.
„Danie Wspólnych Chwil” zdobył już dwie prestiżowe nagrody — Złoty Spinacz w kat. „Wydarzenie społeczne” oraz międzynarodową — Stevie Award.
W tym roku na Koła czeka 1100 miejsc!

Zapraszamy
Fundacja Biedronki


www.daniewspolnychchwil.pl, daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl ,tel: 533 336 880 (pn.-pt., 9:00-17:00)