Informacja z LI Sesji Rady Miejskiej. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Informacja z LI Sesji Rady Miejskiej.

W dniu 28 września 2022 roku o godz. 9.00 odbyła się LI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Obrady sesji prowadził Pan Zdzisław Łomaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni Radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Michał Olejniczak, Maciej Bernat, Grzegorz Gabryś.  


Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 radnych. Podjęcie uchwały było konieczne ze względu na wprowadzenie do budżetu na 2022 rok pierwszej transzy środków na wypłatę dodatków węglowych;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 - podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.


 

Autor: inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Anna Burdziuk