Jubileusz 95- lecia pani Marii Niedzin z Czaplinka | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Jubileusz 95- lecia pani Marii Niedzin z Czaplinka

24 lipca 2022 r. jubileusz 95-lecia obchodziła pani Maria Niedzin. Pani Maria do Czaplinka przyjechała w wieku 17 lat i zamieszkała tu na stałe. W Czaplinku zawarła związek małżeński z Wincentym Niedzinem. Wspólnie wychowali pięcioro dzieci. Z tej okazji Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz na ręce córki i wnuczki złożył dostojnej Jubilatce życzenia.
Z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności burmistrz przekazał kosz podarunkowy. Życzymy dostojnej Jubilatce dalszych spokojnych lat oraz uśmiechu i pogody ducha na co dzień.


Autor: Małgorzata Fedorowiat - Nowacka - kierownik USC