Komunikat | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Miłkowo, gm. Czaplinek, pow. drawski zaopatrującego 198 mieszkańców miejscowości Miłkowo oraz Motarzewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 06.02.2024 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego- bakterii grupy coli w ilości 12 jtk/100 mł.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
  3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC
Woda

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2, 78-550 Czaplinek zarządzający wodociągiem Miłkowo został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.