Otrzymanie dotacji na funkcjonowanie Klubu „Senior+” | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Otrzymanie dotacji na funkcjonowanie Klubu „Senior+”

W piątek 2 czerwca 2023 r. pani Renata Podkowiak - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku reprezentując pana Marcina Naruszewicza Burmistrza Czaplinka udała się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Delegatura Koszalin celem podpisania umowy na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” - edycja 2023. Gminie Czaplinek przyznano na ten cel dotację w wysokości 38 400 zł.

To już kolejny rok, kiedy gmina Czaplinek pozyskała środki finansowe na funkcjonowanie i utrzymanie czaplineckiego Klubu „Senior+” - przy obowiązkowym wkładzie własnym z budżetu gminy Czaplinek w kwocie 38 408 zł.

Otrzymana kwota  będzie gwarancją sprawnego funkcjonowania  i utrzymania ośrodka wsparcia, zapewni odpowiednią jakość usług motywujących seniorów do aktywnego trybu życia oraz integracji międzypokoleniowej.

 

Autor: Katarzyna Mikuła-Młynarczyk, kierownik Klubu Senior+ w Czaplinku